documentatie
Search
K

Museum of Things for People introductie

Welkom op de Museum of Things for People (MOTFP) documentatie pagina. Hier kan je alle lessen, keuzes en eindresultaten van het project terugvinden.

Inleiding en gebruik

We hebben van in het begin gekozen om de resultaten van dit project online ter beschikking te stellen, vandaar deze documentatie website. Op deze pagina vind je nog wat algemene informatie over het waarom, wat, wanneer en wie van MOTFP. Alle resultaten vind je links terug in de inhoudstabel onder vier grote blokken.
 1. 1.
  Gebruikersonderzoek
 2. 2.
  Technologie
 3. 3.
  Data
 4. 4.
  Privacy onderzoek
We voegen later ook nog een Veelgestelde vragen categorie toe.
Binnen elk onderdeel zijn ook subpagina's te vinden met diepere informatie uit de rapporten van onze partner organisaties. Rechtsboven kan je ook via zoektermen specifieke onderdelen opzoeken. Vind je iets niet terug of heb je een onbeantwoorde vraag? Contacteer ons via foresight (at) digipolis.gent.

Waarom

Binnen de Smart City Strategie van Stad Gent, genaamd "City of People", hadden we voor MOTFP startte al een klein traject rond het concept Smart Museum doorlopen. De aanleiding hiervan was de voorbereiding van DING!, de bouw van een nieuwe vleugel van het Design Museum Gent, die in oktober gegund werd aan een architectenbureau en moet opgeleverd worden in 2023 / 2024. Hierbij werd onderzocht hoe technologie een inherente plek kan krijgen in dit nieuwe gebouw.
Terwijl het Smart Museum voortraject meer een strategische oefening was, was MOTFP vooral een eerste concrete aanzet rond het nadenken en implementeren van slimme technologie in het museum. De basisvraag waarmee we aan de slag zijn gegaan was: “Hoe we meer inzicht kunnen krijgen uit hoe museumbezoekers zich bewegen in het museum, wat hen beweegt en hoe het museum hieruit kan leren?”. Terwijl digitale kanalen zoals websites vaak heel diepe data inzichten bieden over het online gebruik, is dit in de fysieke ruimte heel beperkt buiten de verkoop van tickets. En daarnaast ook, "Hoe kunnen we dit inzicht ook verder inzetten in het verbeteren van de dienstverlening naar de bezoeker toe?". Uit deze vragen kwam de focus op IoT en specifieker indoor positioneringstechnologie om bezoekers te volgen doorheen het museum.

Wat en wanneer

Museum of Things for People was één van de 21 City of Things projecten van de eerste call in 2018, ingediend door Stad Gent. Deze call wordt geleid door VLAIO en kreeg ondersteuning van imec. Het project liep van oktober 2018 tot november 2019.
Dit was de hoofddoelstelling in het originele voorstel:
“In het kader van het onderzoeksproject City of Things wil MOTFP onderzoeken hoe het de dienstverlening in het museum kan verbeteren door de implementatie van IoT-technologie. De uitdaging is enerzijds om interactie van de museumbezoekers met de tentoonstellingen en objecten te verhogen. Daarnaast willen we de museumbezoekers, op basis van hun voorkeur, gemeten tijdens het museumbezoek, actief gaan toeleiden naar andere interessante plekken in de stad en hen dichter bij het culturele stadsweefsel brengen.”
Hier zijn we alvast in geslaagd. Hoe we interactie kunnen verhogen van museumbezoekers met de tentoonstellingen en objecten hebben we grondig kunnen onderzoeken binnen het gebruikersonderzoek, waar we een brede blik hadden voor mogelijke usecases, zelfs los van het gebruik van IoT toepassingen. Om de toeleiding grondig te onderzoeken hebben we in het technologisch onderzoek een living lab opgezet om deze usecase te testen met echte bezoekers.
We hebben in ons voorstel dit doel nogmaals opgedeeld in drie concrete doelen:
 1. 1.
  oplossing uitdenken,
 2. 2.
  prototypes ontwikkelen en
 3. 3.
  testen en documenteren

Wie

Subsidiërende overheid

Museum of things for People is een City of Things project, een call binnen Vlaanderen om steden en gemeenten te helpen bij het onderzoeken en aanbesteden van Smart City oplossingen. Dit project was niet mogelijk geweest zonder de hulp van VLAIO.

Projectpartners

Stad Gent

De hoofdindiener van dit project was de Stad Gent. Meerdere diensten en departementen waren hierbij betrokken. Departement Sport, Cultuur en Vrije tijd voor de inhoudelijke ondersteuning en indiening. Departement bedrijfsvoering en daarbinnen specifiek Dienst Strategische subsidies was verantwoordelijk voor het project management en de administratie. Dienst data en informatie was de trekker van het data- en privacy-onderzoek.

Design Museum Gent - AGB Kunst & Design

Design Museum Gent binnen de AGB Kunst & Design was zowel de originele aanvrager, use-case owner alsook de trekker van het gebruikersonderzoek en het living lab in het Design Museum. Zij waren inhoudelijk betrokken in de alle domeinen van het onderzoek.

Digipolis

Digipolis Gent was de projectcoördinator alsook de trekker van het technologische onderzoek. Ook de communicatie en disseminatie van het project werd vanuit het Foresight team binnen Digipolis gecoördineerd.

Stad Oostende

Stad Oostende was betrokken vanuit zowel de strategische coördinatie alsook het departement cultuur. Zij waren de usecase owner voor de Venetiaanse Gaanderijen en hebben ook mee het gebruikersonderzoek in Oostende in samenwerking met de Universiteit Gent begeleid.

De Krook

De Krook CVBA was betrokken vanuit het technologisch luik. Als inspiratieplek voor kennis, cultuur en innovatie hebben zij al een Bluetooth beacons installatie en hebben zij gedurende het project ook geëxperimenteerd met een PIR installatie voor 'presence detection'. De Krook is een belangrijke partner om te bekijken of we dergelijke technologie over meerdere sites heen kunnen uitrollen.

Ondersteunende partners

Deze partners werden aangeworven via openbare aanbestedingen door de projectpartners.

imec-MICT-UGent

Voor het gebruikersonderzoek hebben we veel hulp gekregen van imec-MICT-UGent, die zowel in Design Museum Gent alsook in de Venetiaanse Gaanderijen een diep onderzoek gevoerd hebben naar de noden van de bezoekers en welke technologische kansen er te grijpen liggen.

Crunch Analytics

Crunch Analytics werd aangesteld voor de data-analyse, het bouwen van een recommendation engine die een interpretatie maakt van de positie van een bezoeker en dit ook door te vertalen naar een interface die de interactie met de bezoeker mogelijk maakt. Hun rapport kan je binnen het data onderdeel lezen.

Pozyx

Pozyx was onze hardware leverancier, die mee heeft geholpen met de aankoop, het opstellen van een plaatsingsplan en het voorzien van behuizingen voor zowel de tags als anchors. Het plaatsingplan kan je onder het onderdeel technologie bekijken.

Acontrario

Acontrario was onze juridische partner die de DPO van Stad Gent heeft mee begeleid in het onderzoeken van het privacy luik, de impact van IoT gebruik in musea op de AVG en met welke elementen op vlak van persoonsgegevens we rekening moeten houden. Hun rapport vind je binnen het privacy onderzoek.

imec

In dit project was geen aanbestede partner, maar via een convenant met de Vlaamse overheid in functie van de City of Things call hebben zij ons wel intensief begeleid. Via innovatrix en co-creatie workshops van imec Living Labs en individuele begeleiding in de State of the Art analyse van imec IDLab / UGent, deze omgevingsanalyse kan je ook terugvinden in het technologie onderdeel.
Last modified 3yr ago