documentatie
Search…
Plaatsingsplan hardware Pozyx
Dit plaatsingsplan van Pozyx geeft meer inzicht in de opzet en overwegingen die nodig zijn bij het installeren van een Ultra Wide Band installatie in een museumsetting.

Algemene uitleg POZYX

De ankers dienen niet direct op de muur geplaatst te worden. Idealiter moet er een ruimte zijn tussen de antenne en de muur van minstens 20cm zodat er geen reflecties ontstaan.
  De opstelling van de ankers is de volgende:
   Ankers moeten verbonden worden met Ethernetkabels (min AWG 24)
   Er mogen maximum 8 ankers op 1 daisychain (AWG 24)
   Maximumafstand tussen de ankers is ongeveer 20m
   Kabelafstand tussen de ankers en gateway maximum 115m (8 hops en AWG 24)
   Geen blokkerende materialen mogen in line of sight staan van de ankers
   Gateway moet verbonden zijn met internet
   Gateway moet een powersupply hebben.
Opzet van de Pozyx testopstelling
  Het Pozyx systeem kan aangesloten worden op een bestaand hardware netwerk, maar moet afgezonderd worden door een apart VLAN netwerk.

Plaatsbeschrijving

Bij deze een uitgebreid verslag van hetgeen besproken is geweest tijdens de rondleiding.
  1.
  Scope Tijdens de plaatsbeschrijving hebben we de prioriteit gegeven aan de eerste verdieping (object stories) inclusief de gang waar de introductiepanelen staan. Door de impact van de installatiewerken en de strakke deadline werd dan ook besloten om enkel deze verdieping in kaart te brengen.
  2.
  Oude voorzieningen van de parlofoon/ luidsprekers Tijdens de workshop van de hardware is er geopperd om de ankers in te bouwen in de oude voorzieningen voor het parlofoon/luidspreker systeem. Tijdens het bezoek werd duidelijk dat op het betrokken verdiep maar 2 parlofoons staan waarvan er 1 bruikbaar zou zijn (omwille van dode zones) voor het plaatsen van de ankers. Er werd dan geopperd om deze niet te gebruiken.
  3.
  Bekabeling Tijdens het bezoek werd duidelijk dat de ethernetkabels beter in het vals plafond (multiplex) kunnen weggewerkt worden. Om ook niet te moeten boren in de betonnen constructies is er gezegd geweest om de ankers tegen het plafond weg te werken voor de betonnen constructie.
  Het lijkt mij wel beter om een switch te plaatsen op de betrokken verdieping zodat we de 115m kabel kunnen overbruggen. En dat het makkelijker werken is op de verdieping zelf dan de hele tijd via de kelder naar het andere gebouw te gaan.
Positie van de anchors in Design Museum Gent
4. Anchorcasing o Men wil de ankers direct tegen het plafond plaatsen, maar dit betekent dat de antenne gedraaid moet worden over een hoek van 900 zodat er goede ontvangst is.
Hoek van de UWB antenne
o Een voorstel van casing zou dan zijn: Dit is dezelfde casing die we vandaag gebruiken, maar met andere dimensies zodat het anker direct tegen het plafond te installeren is. We trachten dit dan zo op te lossen dat de kabels aan de backplate zal komen zodat de kabels mooi weggewerkt worden aan de achterzijde. Er zullen dan geen gaten zichtbaar zijn zoals onze huidige oplossing.
Dimensies van de casing (plain white)
W1: 310.5 mm W2: 280 mm H: 90 D: 200.5mm
Plaatsing van de anchors in het plafond
5. Gateway: Het POZYX systeem heeft een gateway nodig die aangesloten gaat wordt op internet. Alle ankers in de ruimte dienen geconnecteerd te worden met de gateway. Deze zal in het andere (roze gebouw) geplaatst worden in de dispatching room.
Dit gaat een grote impact hebben op de kabellengte. De lengte van de kabels mag maar maximaal 115m zijn. Vandaar dat we ook aanraden om te werken met een switch.
Binnentuin Design Museum Gent
6. Installatie door Fabricom: Tijdens de rondleiding werd aangegeven dat Fabricom toch minstens 4 dagen de tijd nodig zal hebben om de kabels te installeren. En dit met 2 mensen. Dit had ook als impact dat het museum mogelijks gesloten zal moeten worden voor een aantal dagen.
Daarnaast stelde men ook dat de objecten in de ruimte dienen verplaatst te worden. Dominique ging dit verder opnemen.

Anchor placementplan

Bij deze het anchorplacement plan voor de eerste verdieping.
Plaatsingsplan UWB 1ste verdiep Design Museum Gent - Vleugel 1992
Let wel dat de ankers elkaar moeten ‘zien’ en dat er geen obstructies mogen zijn. Hierbij moet men op de volgende zaken letten:
  De gearceerde zones zijn mogelijke ongepositioneerde zones.
  Anker A3 moet A5 kunnen zien
  Hoe verder ankers A5, A6, A7 en A8 in de hoeken staan, hoe groter de ‘convex hull’ is. Dit wil
  zeggen hoe groter de gepositioneerde zone is.
- A8 moet voor de ventilatiekoker staan, zodat er geen reflecties ontstaan.
- Ankers A9, A10, A11 en A12 moeten voor de pilaar komen te staan zodat ze hun buren nog kunnen zien en niet achter de pilaar.
Last modified 1yr ago